Kristian Mathisen-materialet

Kristian Mathisen var aktiv NKP-politiker i Berlevåg.

Arkivnavn Kristian Mathisen-materialet
Arkivskaper Kristian Mathisen (Arkivert sammen med NKP Berlevåg)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Personlige dokumenter (kursbevis m.m.)
Tidsperiode 1938 – 1985
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord