Janny Lock – arkivet

 I 2001 besøkte Janny Lock fra Nederland Hammerfest. Hun ville se de norske gjenreisningshusene «i sitt rette miljø». De samme typene hus ga Norges Røde Kors til Nederland etter flomkatastrofen i 1953. Besøket ble filmet, og resultatet ble «Rendezvous Hammerfest». Arkivet som oppbevares ved Gjenreisningsmuseet inneholder dokumenter om hvordan filmen ble lagd.

Arkivnavn Janny Lock – arkivet
Arkivskaper Janny Lock
Arkivref.(id) GMA 7/01
GMA 32/01
GMA 48/06
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumentasjon om flommen i Zeeland, kart over Geertruidenberg,  kart over Nederland, mappe oversikt over plassering av norske hus, tidsskrift om delta prosjektet i 1953, ulike materialer om norske hus
Tidsperiode
Type virksomhet samling
Sted / område Hammerfest, Oslo / Nederland
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 ringperm, 1 eske, 4 mapper
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

"Rendezvous Hammerfest" Foredraget og mimrekafeen ved Gjenreisningsmuseet. Foto: Gjenreisningsmuseet/Gerd Valen

“Rendezvous Hammerfest”
Foredraget og mimrekafeen ved Gjenreisningsmuseet. Foto: Gjenreisningsmuseet/Gerd Valen