Hans Bakkland

Arkivmateriale etter krigsseiler Hans Bakkland i Berlevåg oppbevares ved Berlevåg Havnemuseum.

Arkivnavn Hans Bakkland
Arkivskaper Bakkland, Hans
Arkivref. (id) A-29
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

Fotografier av han finnes på Digitalt Museum:

http://www.digitaltmuseum.no/things/gruppebilde-krigsseilere/NTRM/NTRMF40-01151?query=hans+bakkland&search_context=1&count=2&pos=0

 

Stikkord