Hanne Iversen

Hanne Iversen er politiker i Nesseby. Arkivet oppbevares ved IKA Finnmark.

Arkivnavn Hanne Iversen
Arkivskaper Hanne Iversen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Personsarkiver
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord