Bjørn Arne Loe

Arkivet inneholder kopier av brev fra Bjørn Arne Loes slektninger i Amerika. Brevene finnes ved Berlevåg havnemuseum.

Arkivnavn Loe, Bjørn Arne
Arkivskaper Bjørn Arne Loe
Arkivref. (id) A-23
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Kopier av brev fra slektninger i Amerika
Tidsperiode 1946 – 1950
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Nei
Omfang
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord