Bjarne Thomassen Russenes

Arkivnavn Bjarne Thomassen Russenes
Arkivskaper Handelsmann Bjarne Thomassen Russenes
Arkivref. (id)  –
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1980 – 1995
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord