Arthur Palmer

Arkivet etter Arthur Palmer fra Kvalsund oppbevares ved IKA Finnmark i Lakselv.

Arkivnavn Arthur Palmer arkivet
Arkivskaper Arthur Palmer
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiver
Sted / område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord