Le Maire – arkivet

Brevsamlingen etter Lagertha og Mads Le Maire. Mads Le Maire var sogneprest i Sør-Varanger  i begynnelsen av 1900-tallet. Les mer om arkivet som oppbevares ved Sør-Varanger museum.

Arkivnavn Le Maire-arkivet
Arkivskaper Lagertha og Mads Le Maire
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Brevsamling (originale brev), håndskrevne   manuskripter, konvolutter i omslag
Tidsperiode 1886 – 1951
Type virksomhet Personarkiver
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)