Elise Balos brevsamling

Korrespondansearkivet etter Elise Kristine Balo (1873-1943) fra Vestre Jakobselv, Vadsø oppbevares ved Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Elise Balos brevsamling
Arkivskaper Elise Balo (f. Lilleng)
Arkivref. (id) FMFB/PA-1082
Reg. base ASTA
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen

Digitalarkivet

Type materiale, evt. også innholdstype Brevsamling, som inneholder blant annet Amerikabrev, predikantbrev, lære- og notatbøker, regnskapsmateriale
Tidsperiode 1892 – 1943
Type virksomhet Mest brevsamling
Sted / område Vadsø
Språk Norsk/ kvensk
Ordningsgrad Ordnet, katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste A-0082 Elise Balos brevsamling 1873-1943
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Amerikabrevene og predikantbrevene kan leses på

Digitalarkivet

Oppbevarings-   /deponeringssted Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger Finnmark fylkesbibliotek
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)