Brevveksling mellom Johanne Opdahl og Helga Stuvstad

Arkivnavn Brevveksling mellom Johanne Opdahl og Helga Stuvstad
Arkivskaper Opdahl, Johanne og Stuvstad, Helga
Arkivref. (id)
Reg. base Primus nr. 432
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse mellom vedkommende (brev og kort)
Tidsperiode 1943 – 1985
Type virksomhet Brevsamling
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord