Brevsamling mellom fyrmester Hans Hansen og Christen D.Jørgensen

Arkivet oppbevares ved Måsøy Museum. Arkivet består av brev som handler om Ingøy fyrholmen.

Arkivnavn Brevsamling mellom fyrmester Hans Hansen og Christen D.Jørgensen
Arkivskaper Fyrmester Hans Hansen og Christen D.Jørgensen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Brev som handler om avdekke historien om Ingøy fyrholmen
Tidsperiode 1956 – 1966
Type virksomhet Brevsamlingr
Sted / område Ingøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke  ordnet eller katalogisert
Omfang 0,2 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord