Kvener i Varanger

“Kvener i Varanger” var et videodokumentasjonsprosjekt som Arvid Petterson gjennomførte 2001-2006. Vadsø Museum – Ruija kvenmuseum var oppdragsgiver. Arbeidet resulterte i 20 videokassetter med intervjuer, samt nedskrevne intervjuer.

Arkivnavn Kvener i Varanger – prosjektet (dokumentasjonsprosjekt)
Arkivskaper Arvid Petterson
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype VHS og CD, kassetter, mappe av transkriberte intervjuer
Tidsperiode 2001 – 2006
Type virksomhet Intervjusamlinger
Sted / område Vadsø / Varanger
Språk Kvensk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Digitalisert
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 Klausulert