Søren Kongsgaarden verksmester

Arkivnavn Søren Kongsgaarden verksmester
Arkivskaper Søren Kongsgaarden verksmester
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Fotoalbum, samt diverse attester
Tidsperiode 1907 – 1966
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid / fotosamling
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord