Sofus Tromholts foto

Arkivnavn Sofus Tromholts-fotosamling
Arkivskaper Sofus Tromholt
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)  

Type materiale, evt. også innholdstype Fotografier
Tidsperiode 1865 –
Type virksomhet Fotosamlinger
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino
Språk
Ordningsgrad Ordnet og registrert.
Omfang 40 stk
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Evt. i Primus
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino   bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Kopisamling. Originalene finnes i UiB.

 

 

Stikkord