Samtidshistoriske foto fra Kautokeino

Arkivnavn Samtidshistoriske fotografier fra Kautokeino
Arkivskaper Kautokeino bygdetun
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Fotografier
Tidsperiode
Type virksomhet
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino
Språk  –
Ordningsgrad I liten boks
Omfang 30 stk
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino   bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)