Mikkolasamlingen

Samlingen inneholder dokumentasjon fra Aksel Konrad Mikkola og hans etterkommere. Aksel Konrad Mikkola (17.06.1891 – 08.03.1975) var småbruker, kjøpmann, ekspeditør, lokalpolitiker og Arbeiderparti-representant på Stortinget fra 1934-1945.

Arkivnavn Mikkolasamlingen
Arkivskaper Mikkolasamlingen
Arkivref. (id) FMFB/PA-1099
Reg.base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type   materiale, ev. også innholdstype Dokumentarkiv, fotografier og negativer, avisartikler og bøker
Tidsperiode 1888-1979
Type virksomhet Personarkiver
Sted / område Neiden i Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang
Arkivliste A-0099 Mikkolasamlingen
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Alle dokumentene er digitalisert (ta kontakt med biblioteket)Mikkola-slekten
Oppbevarings-/deponeringssted Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Kontaktopplysninger https://fylkesbibliotek.tffk.no/foto-og-privatarkiv/privatarkiv/
Spesielle bemerkninger (fysisk   tilstand, klausul osv.) Deponeringsavtale med Aud og Solbjørg Mikkola, Neiden.

I tillegg til politiker og småbruker var Aksel Konrad Mikkola  også en ekspeditør for Finnmark fylkesredieriets anløpsstedet i Neiden. En av avleveringer besto av to stykker protokoller tilhørende anløpsstedet: Ankommet gods 1936-1937 og Billettfortegnelser 1927—1941.  Siden dette materialet er en del av Finnmark fylkesrederiets arkiv overføres det til IKA Finnmark IKS i Lakselv som har ansvar for kommunale og fylkeskommunale arkiver.

www.ikaf.no