Lorents Smiths foto

Arkivnavn Lorents Smiths foto
Arkivskaper Lorents Smith (prest i Kautokeino)
Arkivref. (id)
Reg. base Tromsø museum, originale
Primus
Publ. base (evt. link til katalogen) Tromsø museum, originale
Type materiale, evt. også innholdstype Foto, dias, negativer (kopier )
Tidsperiode 1900 – 1915
Type virksomhet Bl.a. fra arbeidet med Reinbeite-kommisjonen 1915.

Fotografier.

Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino/ nord -Sapmi
Språk  –
Ordningsgrad Ordnet, reg. RDM Skuffeseksj
Omfang 16 stk
Arkivliste Katalogisert
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino   bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Klausul-belagt

Originalene finnes i Tromsø Museum.

 

Stikkord