Helmer Benjaminsen

Arkivnavn Helmer Benjaminsen
Arkivskaper Helmer Benjaminsen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Flyfoto Lakselv, postkort fra Porsanger, lyd
Tidsperiode
Type virksomhet Foto- og postkortsamling
Sted / område Lakselv / Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord