Galschiødt- samlingen

Arkivnavn Galschiødt – samlingen
Arkivskaper Oluf Galschiødt (dampskipsekspeditør, forsikringsagent)
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Fotografier, avisutklipp
Tidsperiode
Type virksomhet Fotoarkiv, personarkiv
Sted / område Sør-Varanger
Språk  –
Ordningsgrad Ikke ordnet, ikke katalogisert
Omfang o,4 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger (på Strand)
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum
Spesielle  bemerkninger
(fysisk  tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord