Aage Hegge – samlingen

Lensmann Aage Peder Lund Hegge (1872 -1940). Født i Rotsund på Skjærvø, død i Ulvik, Hardanger. Lensmann i Karasjok 1900-1936. Han var en meget flittig amatørfotograf og har etterlatt seg en samling bilder med motiv fra Karasjok fra tidsrommet 1912-1934, som nå eies av Tromsø Museum (originaler). De samiske samlinger eier en del kopier og negativer som datteren til Aage Hegge, Kirsten Hegge Hansen, Karasjok, har tatt vare på.

Arkivnavn Aage Hegge – samlingen
Arkivskaper Aage Peder Lund Hegge
Arkivref. (id)
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type   materiale, evt. også innholdstype Bilder
Tidsperiode 1910 – 1930-tallet
Type virksomhet Fotosamling
Sted / område Karasjok
Språk
Ordningsgrad
Omfang 100 bilder , negativer ?
Arkivliste se register her
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RidduDuottarMuseat- De Samiske Samlinger
Kontaktopplysninger De Samiske Samlinger
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
Aage Peder Lund Hegge var lensmann i Kautokeino i årene 1938-1943.I Nasjonalbibliotekets register finner du mer om Hegges sitt fotomateriale:

http://www.nb.no/pm/samling.php?title_id=594&tittel=&navn=&m_saml=&kjonn=&eiernavn=&stikkord=&year_from=&year_to=&stedsnavn=&genre_code=&country_code=&fylke_code=&startid=