Statskog- avisutklipparkivet

Arkivnavn Statskog-avisutklipparkivet
Arkivskaper Avisutklipparkiv etter Statskog (hører sammen med gjenstandssamlingen til Statskog)
Arkivref. (id)
Reg. base Primus  nr. 859
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype 6 permer av avisutklipp (kopier)
Tidsperiode 1992 – 1997
Type virksomhet Samling av avisutklipp
Sted / område Nesseby
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 9 store mapper
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Deanu og Varanger museasiida, Várjjat Sámi Musea   – Tana og Varanger museumssiida, avd. Varanger Samiske Museum
Kontaktopplysninger Varanger Samiske Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)