Gilišillju / Kautokeino bygdetun-arkivet

Arkivnavn Avisutklippsarkiv om Gilišillju / Kautokeino bygdetun
Arkivskaper Gilišillju
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Avisutklippsbøker
Tidsperiode 1987-1993
Type virksomhet Samlinger
Sted / område Guovdageaidnu/ Kautokeino m.m..
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet i bøker i hylle
Omfang 3 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted RDM-Guovdageainnu gilišillju – RDM-Kautokeino bygdetun
Kontaktopplysninger RDM-Kautokeino bygdetun
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)