Birger Pettersens klippearkiv

Arkivnavn Birger Pettersens klippearkiv
Arkivskaper Birger Pettersen
Arkivref. (id) A-58
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Korrespondanse og sakdokumenter i forbindelse med havneutbygging i Berlevåg. 4 stykker avisutklippbøker.
Tidsperiode 1960 – 1989
Type virksomhet Samling
Sted / område Berlevåg
Språk Norsk
Ordningsgrad Delvis
Omfang 0,7 hyllemeter
Arkivliste Ja
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark – Berlevåg havnemuseum
Kontaktopplysninger Berlevåg havnemuseum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord