Sørvær Eiendom

Arkivnavn Sørvær Eiendom
Arkivskaper Sørvær Eiendom
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1994 – 2000
Type virksomhet Næringsvirksomhet
Sted/område Hasvik
Språk Norsk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark 
Spesielle  bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)