Tre og Betong Bygg

Arkivnavn Tre og Betong Bygg
Arkivskaper Tre og Betong Bygg
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, ev. også innholdstype  Ikke kjent
Tidsperiode 1949
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid / håndverk/entrepenørskap
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,5 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord