Porsanger Trelast A/S

Arkivnavn Porsanger Trelast A/S
Arkivskaper Porsanger Trelast A/S
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Ukjent
Tidsperiode 1953 – 1954
Type virksomhet Bedriftsarkiver / næringliv / bygg – og anleggsvirksomhet 
Sted /område Porsanger
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang
Arkivliste
Digitalisering   (evt. link til digitaliserte filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)