Olsen & Hagen Snekkerbedrift

Arkivnavn Olsen & Hagen Snekkerbedrift
Arkivskaper Olsen &   Hagen Snekkerbedrift
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskapsbøker og – bilag, bestillinger, kundeoppgjør
Tidsperiode 1946 – 1970
Type virksomhet Snekkeribedrifter, bygge- og anlegg
Sted / område Havøysund i Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang Ca. 2 hyllemeter (4 store pappesker)
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Måsøy Museum
Kontaktopplysninger Måsøy Museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –