Lars Johansen

Arkivnavn Lars Johansen
Arkivskaper Byggmester Lars Johansen
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1950 – 60-tallet
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid / håndverk/ entrepenørskap
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,3 hyllemeter
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord