Kvalsund Serviseutleiebygg

Arkivnavn Kvalsund Serviceutleiebygg
Arkivskaper Kvalsund Serviceutleiebygg
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1954 – 1995
Type virksomhet Næringsvirksomhet / byggbransje / anlegg
Sted /område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

 

Stikkord