Kvalsund Snekkerverksted

Arkivnavn Kvalsund Snekkerverksted
Arkivskaper Kvalsund Snekkerverksted
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1951 – 2002
Type virksomhet Næringsvirksomhet /snekkerier
Sted /område Kvalsund
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)