Kirkenes Bolig og Material A/S

Arkivnavn Kirkenes Bolig og Material A/S (K.M.B.)(Bemerkninger: Oppbevart sammen med arkivet til   A/S Sydvaranger
Arkivskaper Kirkenes Bolig og Materialet A/S (K.M.B.)
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Styreprotokoll, journal over skattetrekk for   ansatte
Tidsperiode 1959 – 1980
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid
Sted / område Sør-Varanger
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 protokoller
Arkivliste Nei
Digitalisering   (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Sør – Varanger
Kontaktopplysninger Sør – Varanger museum 
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord