Karasjok trelast

Arkivnavn Karasjok trelast
Arkivskaper Karasjok trelast
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype
Tidsperiode 1953
Type virksomhet næringsvirksomhet / bygg og anlegg 
Sted /område Karasjok
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord