Terje Rodge-samlingen

Arkivnavn Terje Rodge-samlingen
Arkivskaper
  • Familie Johansen
  • Marelius Johansen
  • Mette Johansen
  • Hedvik Johansen
  • Familie Leinhardt
  • Judith Rodge
  • V.K. Rodge Frunkt og Grønnsaker
Arkivref. (id) GMA 2/09
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter om krigsskadetrygd, regninger, tegninger
Tidsperiode 1946 –1950
Type virksomhet Samling av krigsskadetrygd
Sted / område Hammerfest, Tarevik, Hjelmsøy, Måsøy
Språk Norsk
Ordningsgrad
Omfang 1 eske
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)