Hasvik Eiendomsselskap A/S

Arkivnavn Hasvik Eiendomsselskap A/S
Arkivskaper Hasvik Eiendomsselskap A/S
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1990 – 1996
Type virksomhet Bedriftsarkiv / næringsliv / bygg bransje
Sted / område Hasvik
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord