Krigs- og gjenreisningssamlingen ved Gjenreisningsmuseet

Arkivnavn Krigs- og gjenreisningssamlingen
Arkivskapere Tordis Krane, Johan C. Hansen, Rønnaug Rønbeck, May Sofie Johansen, Rolf Nilsen, Rolf Mathisen og Viktor Nøstdal
Arkivref. (id) GMA 13/95
GMA 1/96
GMA 2/96
GMA 25/57
GMA 46/97
GMA 54/98-56/98
GMA 131/98-137/98
GMA 1/00-11/00
GMA 1/05-7/05
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Rasjoneringskort, personlige brev, intervjuer, legitimasjonskort, notater og andre dokumenter fra krigs- og gjenreisningstiden.
Tidsperiode 1940 – 1950-tallet
Type virksomhet Samling
Sted/ område Hammerfest, Breivikbotn
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)