Dokumentsamling “Krigen”

Arkivnavn “Krigen”
Arkivskaper “Krigen”
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Saksdokumenter
Tidsperiode  –
Type virksomhet Andre dokumenter
Sted / område Vardø
Språk  –
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 1 hyllemeter
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord