Kilder til 1950-tallets Guovdageaidnu – Kautokeino

Høsten 1944 ble store deler av Finnmark og Nord-Troms brent ned av de tyske okkupasjonsmaktene. I arkivet finnes en liten samling dokumenter fra Kautokeino kommune knyttet til de såkalte “gjenreisningsbrakker” som var blitt bygd etter krigen.

Arkivnavn Kilder til 1950-tallets Guovdageaidnu – Kautokeino
Arkivskaper Kilder til 1950-tallets Guovdageaidnu – Kautokeino
Arkivref. (id) SAMI/PA-1054
Reg. base Asta
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivportalen
Type materiale, evt. også innholdstype Kommunale dokumenter om gjenreisningsbrakker, kontrakter, takstskjema, møtebok, brev.
Tidsperiode 1951 – 1953
Type virksomhet Bygge- og anleggsarbeid / kommunale arkiv
Sted / område Guovdageaidnu / Kautokeino
Språk Norsk
Ordningsgrad Ferdig ordnet
Omfang
Arkivliste Ferdig katalogisert
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Arkivportalen
Oppbevarings-   /deponeringssted Samisk arkiv / Sámi Arkiiva
Kontaktopplysninger Samisk arkiv/Sámi Arkiiva
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)