Kari Stangnes

Arkivnavn Kari Stangnes
Arkivskaper Kari Stangnes
Arkivref. (id) GMA 3/08
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Hefte “Mitt 50-årsminne”
Tidsperiode 1960 – 2010
Type virksomhet Samling av dokumementer og manuskripter vedrørende flykt  og tvangsevakuering
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord