Jens Berg-Hansen

Arkivnavn Jens Berg-Hansen
Arkivskaper Jens Berg-Hansen
Arkivref. (id) GMA 9/06
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Manuskript “Gløtt fra gjenreisningsvåren 1946”
Tidsperiode 1946
Type virksomhet Samling ang. gjenreisning
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord