Henry Hermansen

Arkivnavn Henry Hermansen
Arkivskaper Henry Hermansen
Arkivref. (id) GMA 5/02 – GMA 35/02
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Bilag, timelister
Tidsperiode 1948 – 1950
Type virksomhet Tømmerarbeid, gjenreisning, arkitektur, anbud, finansering
Sted / område Finnmark, Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 9 mapper, 13 esker
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –