Gjenreisningsmuseets intervjuearkiv om evakueringen og krigen

Samlingen består av lydbåndopptak, skriftlige referater, blant annet om evakueringsopplevelser, arbeidet om den tyske filetfabrikken og livet i Hammerfest under krigen.  Ta kontakt med Gjenreisningsmuseet!

Arkivnavn Intervjuearkivet om evakuering og krig
Arkivskaper Edgar   Olsen, Arnuft Olsen, Liv Inger Lande, A. Evensen, Signe Jakobsen, Magnar Pedersen
Arkivref.(id) GMA   23/99-25/99
GMA   47/99
GMA   52/99
GMA   36/00
GMA   60/06
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Lydbåndopptak, skriftlige referater, blant annet om evakueringsopplevelser, arbeidet om den tyske filetfabrikken og livet i Hammerfest under krigen
Tidsperiode 1999 – 2006
Type virksomhet Minnearkiv, samling
Sted / område Hammerfest, Skjerveøy
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)