Finnmarkskontoret-kopiarkiv

Finnmarkskontoret, det sentrale organ for administrasjonen av gjenreisingen av de krigsherjede områder i Nord-Troms og Finnmark, opprettet 1945 i Harstad og avviklet 1955. Kontoret hadde et meget vidt virkefelt som spente over tilførsel av livsviktige forsyninger, gjenreising av fiskeri- og landbruksnæringen og arbeid med byplaner. Under kontorets ledelse ble det reist en omfattende bebyggelse, først provisorisk, senere permanent. Arkivmateriale etter Finnmarkskontoret oppbevares ved Gamvik museum og Finnmark fylkesbibliotek.

Arkivnavn Finnmarkskontoret-kopier
Arkivskaper Finnmarkskontoret
Arkivref. (id)
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Møteprotokoll
Tidsperiode 1948 – 1949
Type virksomhet Gjenreisningarkiv
Sted / område Finnmark
Språk
Ordningsgrad Uordnet
Omfang 1 protokoll ved Gamvik museum, ca. 2 hm ved Finnmark fylkesbibliotek
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings- /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gamvik Museum
Kontaktopplysninger Gamvik Museum
Spesielle bemerkninger (fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord