Familien Mathisen minner

Arkivet til familien Mathisen oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Familien Mathisen minner
Arkivskaper Familien Mathisen
Arkivref (id) GMA 09/00
Reg.base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Familien Mathisens opplevelser av evakueringen.
Tidsperiode 1940-1945
Type virksomhet Samling ang. tvangsevakuering
Sted / område Hammerfest
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe
Arkivliste Nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord