Elsa Mari Monsen

Arkivet til Elsa Mari Monsen oppbevares ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Elsa Mari Monsen
Arkivskaper Elsa Mari Monsen
Arkivref. (id) GMA 5/12
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype  Private brev
Tidsperiode 1945 – 2012
Type virksomhet Samling angående evakuering, krig, frigjøring
Sted / område Vest-Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe: 7 brev, 1 konvolutt
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord