Bjerck og Løkken

Arkivet inneholder 50 brev om de første hjemvedte etter krigen. Oppberes ved Gjenreisningsmuseet.

Arkivnavn Bjerck og Løkken- arkivet
Arkivskaper Knut Bjerck og Johanne Løkken
Arkivref. (id) GMA 8/06
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype 50 brev om de første hjemvedte etter krigen.
Tidsperiode 1940 – tallet
Type virksomhet Samling ang. etterkrigstiden, gjenreisning
Sted / område
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 mappe, 1 cd
Arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)