Anne-Sofie Almaas

Arkivnavn Anne-Sofie Almaas
Arkivskaper Anne-Sofie Almaas
Arkivref. (id) GMA 02/00
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, evt. også innholdstype Div. papirer fra evakuering og gjenreisning, rasjoneringskort, ulike kort, utenlandske, Svalbard, Finnmark og Nord-Troms, private brev og kort.
Tidsperiode
Type virksomhet Personarkiv
Sted / område Finnmark
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 2 mapper
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle  bemerkninger
(fysisk   tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord