Amund Pedersen

Arkivnavn Amund Pedersen
Arkivskaper Pedersen Familie, Amund Pedersen, Jarle Pedersen
Arkivref. (id) GMA 15/05
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen)
Type materiale, ev. også innholdstype Brosjyre laftehusfirmaet A/S Brødrene Heen, buksanvisning for håndseparatorene, div. papirer i forbindelse med gjenreisning av eiendommen i Klubbukt
Tidsperiode 1947 – 1951
Type virksomhet Samling
Sted / område Klubbukt
Språk norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet
Omfang 1 eske
Arkivliste Intern arkivliste
Digitalisering (evt. link til dig. filer) Nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark, avd. Gjenreisningsmuseet
Kontaktopplysninger Gjenreisningsmuseet
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord