Byggmester Gunnar B. Fynbo

Byggmester Gunnar B. Fynbo er opprinnelig fra Danmark, hvor han fikk sin utdannelse ved Teknisk skole. I 1946 kom han til Norge for å delta i gjenreisningen. Siden har han vært bosatt i Vadsø. På 1960-tallet etablerte han eget snekkerverksted i Havnegata 53, i et bolighus som han kjøpte fra stortingsrepresentant Terje Vold. Snekkermester Fynbo har vært med på mange private og offentlige bygningsprosjekter i Varangerområdet. Arkivet oppbevares ved Vadsø museum.

Arkivnavn Byggmester Gunnar B. Fynbo
Arkivskaper Byggmester Gunnar B. Fynbo
Arkivref. (id) VAML
Reg. base
Publ. base (evt. link til katalogen) Arkivkatalog
Type materiale, evt. også innholdstype Regnskapsbøker, korrespondanse og   saksdokumenter, regninger, bøker
Tidsperiode 1949 – 1992
Type virksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet
Sted / område Vadsø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ordnet og katalogisert
Omfang 1,7 hyllemeter
Arkivliste Arkivkatalog
Digitalisering   (evt. link til dig. filer)
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Kontaktopplysninger Varanger museum IKS, avd. Vadsø
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)