Bussesundbrua

Arkivnavn Bussesundbrua
Arkivskaper Bussesundbrua
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Saksdokumenter
Tidsperiode  –
Type virksomhet Bygge- og anleggsvirksomhet
Sted / område Vardø
Språk Norsk
Ordningsgrad Ikke ordnet eller katalogisert
Omfang 0,1 hyllemeter
Arkivliste nei
Digitalisering (evt. link til dig. filer) nei
Oppbevarings-   /deponeringssted Varanger museum IKS, avd. Vardø
Kontaktopplysninger Vardø museum
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)
 –

 

Stikkord