Breivikbotn Servicebygg A/S

Arkivnavn Breivikbotn Servicebygg A/S
Arkivskaper Breivikborn Servicebygg A/S
Arkivref. (id)  –
Reg. base  –
Publ. base (evt. link til katalogen)  –
Type materiale, evt. også innholdstype Dokumenter
Tidsperiode 1985 – 1988
Type virksomhet Bedriftsarkiv  / byggbransje
Sted /område Hasvik
Språk Norsk
Ordningsgrad  –
Omfang  –
Arkivliste  –
Digitalisering (evt. link til digitaliserte filer)  –
Oppbevarings-   /deponeringssted IKA Finnmark IKS
Kontaktopplysninger IKA Finnmark
Spesielle bemerkninger
(fysisk tilstand, klausul osv.)

 

Stikkord